เรือลอยอังคาร
ศูนย์บริการแก๊สหุงต้ม
gas
เรือนไม้ชายน้ำ
ข้อเสนอแนะ
suggestion
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
หน้าหลัก กิจกรรมหน่วย กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

 

16529
1648916499

 

1651516516

1652716583

     นาวาเอก กฤษดา  จิระไตรพร ผู้บังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยกำลังพล

กองสนับสนุน กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องฝนวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุน

โครงการ และกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่้ ๑๐๐ ล้านค้น ณ บริเวณพื้นที่ใกล้ประตูทางเข้า

กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

Last Updated (Wednesday, 02 June 2021 03:07)

 
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
         นาวาเอก กฤษดา  จิระไตรพร ผู้บังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ
Read More 2224 Hits
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานสภาพอาคาร ประจำปี ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานสภาพอาคาร ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่บ้าน
Read More 2935 Hits